Update Corona 20-03-2023

Geachte patiënt,

Wij werken op afspraak en hanteren de Leidraad Mondzorg Corona, die recent is aangepast vanwege het vervallen van test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek.
 
Leidraad Mondzorg Corona
 
Versie 12.0 - Laatste update 15-3-2023
 
Vanwege het vervallen van test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek is de Leidraad aangepast.
 
In de huidige endemische fase van de COVID-19 pandemie verwijst de Commissie Leidraad Mondzorg Corona naar de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016), die ook geldt voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen (zoals het influenzavirus).
 
In afwachting van herziening van deze richtlijn gelden daarop aanvullend de volgende adviezen:
 
Patiënten:
 
• Patiënten met een mogelijk overdraagbare luchtwegaandoening: mondzorg zo mogelijk uitstellen.
 
• Patiënten met COVID-19 en de noodzaak van een spoedbehandeling: werk volgens de Werkinstructie
 
Spoedzorg COVID-19 in de tandartspraktijk.
 
• Houd rekening met kwetsbare patiënten.
 

Bedankt voor uw begrip.
Team Tandartspraktijk Holthuizen